Hakkımızda

Hukuk eğitimi denildiğinde akla sadece mevzuatın öğrenilmesi gelmemelidir. İyi bir hukukçu olmak için, kanunları bilmek yeterli değildir. Hukuk eğitiminin esasını, ezbercilikten uzak duran, hukuki olayları ve sorunları akıl, mantık ve vicdan terazisinde tartabilen, yorum yapma yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip dengeleyebilen, insan hakları ve hukuk devletini gözeten hukukçuların yetiştirilmesi oluşturmaktadır.
 
>